• Vážení rodičia, milí žiaci!

   Riaditeľka školy udeľuje v dňoch 30.9.2022 (piatok) až 4.10.2022 (utorok) riaditeľské voľno.

   Žiaci nastúpia do školy 5.10. 2022 (streda).

  • Propozície XV. ročníka celoštátnej O L Y M P I Á D Y  Ľ U D S K Ý C H  P R Á V 

   žiakov odborných učilíšť Slovenska na stiahnutie TU

  • ZMENA TERMÍNU  XX. ROČNÍKA MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽE V STOLNOM TENISE ŽIAKOV

   ODBORNÝCH UČILÍŠŤ A REEDUKAČNÝCH CENTIER NA 26.-27.10.2022!

  • PROPOZÍCIE XX. ROČNÍKA MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽE V STOLNOM TENISE ŽIAKOV

   ODBORNÝCH UČILÍŠŤ A REEDUKAČNÝCH CENTIER NA STIAHNUTIE TU

  • PRE PRIHLÁŠKU DO ŠKOLY KLIKNITE TU  PRIHLÁŠKA

   KRITÉRIA PRIJATIA ŽIAKOV  DO 1. ROČNÍKA OU NÁJDETE  TU

   KRITÉRIA PRIJATIA ŽIAKOV  DO 1. ROČNÍKA PŠ NÁJDETE  TU

   •  

    PRE PREPOJENIE NA TESTY ALF KLIKNITE TU: Program ALF

     

    • Koncoročný výlet na Šarišský hrad
    • 30. 6. 2022
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Koncoročný výlet na Šarišský hrad.

     Dňa 29.6.2022 sme sa so žiakmi vybrali na turistickú vychádzku na Šarišský hrad. Šarišský hrad patrí k najrozsiahlejším stredovekým hradom na Slovensku. Je postavený na Šarišskom vrchu nad mestečkom Veľký Šariš. Celý hradný vrch je Národnou prírodnou rezerváciou. Absolvovali sme peknú, nenáročnú prechádzku lesným chodníkom, ktorý nás doviedol až ku hradu. Krásny slnečný deň bol predurčený na to, aby sme so žiakmi objavovali rôzne zaujímavé zákutia hradného vrchu. Dozvedeli sme sa viac o minulosti hradu, o jeho obyvateľoch a o tom ako žili.

    • Koncoročný výlet na Šarišský hrad: Čítať viac
    • ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY A SLÁVNOSTNÉ VYRADENIE TRETIAKOV
    • 20. 6. 2022
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY A SLÁVNOSTNÉ VYRADENIE TRETIAKOV.

     V dňoch 16.6.2022 a 17.6.2022 sa konali záverečné skúšky a slávnostné vyradenie tretiakov. Záverečné skúšky sa skladali z praktickej a teoretickej časti. Zúčastnili sa ich žiaci v odboroch obchodná prevádzka- práca pri príprave jedál, cukrárska výroba, stavebná výroba- murárske práce, obchodná prevádzka- príprava, skladovanie a predaj tovaru. Všetci naši tretiaci skúšky úspešne zvládli a boli im odovzdané výučné listy. Želáme im, aby sa úspešne zaradili do pracovného života.

    • ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY A SLÁVNOSTNÉ VYRADENIE TRETIAKOV: Čítať viac
    • STAROSTLIVOSŤ O VYVÝŠENÝ ZÁHON
    • 20. 6. 2022
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album STAROSTLIVOSŤ O VYVÝŠENÝ ZÁHON.

     Do starostlivosti o náš novo vybudovaný vyvýšený záhon sa zapojili aj žiaci praktickej školy. Do záhonu vysadili paradajky, špenát a jahody. Naučili sa tak fakty o týchto rastlinách a získali zručnosti pri pestovaní. Vyskúšajú si pocit zodpovednosti pri starostlivosti o rastliny, ktoré si dopestujú sami priamo na svojom školskom dvore.

    • STAROSTLIVOSŤ O VYVÝŠENÝ ZÁHON: Čítať viac
    • ÚČELOVÉ CVIČENIE
    • 19. 6. 2022
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album ÚČELOVÉ CVIČENIE.

     Dňa 16. 6. 2022 sa žiaci 1. a 2. ročníkov zúčastnili účelového cvičenia. Cieľom účelového cvičenia je pomocou konkrétnych činností vykonávaných v škole, počas presunu a v teréne, rozšíriť teoretické vedomosti a praktické zručnosti z oblasti zdravotníckej prípravy, pobytu a pohybu v prírode a ochrany prírody, civilnej ochrany a ekológie. Plánom účelového cvičenia bola: 1. Zdravotná príprava: zdokonaľovanie sa v poskytovaní prvej pomoci, základná obväzová technika, prenos raneného, prvá pomoc pri veľkom krvácaní. Žiaci sa mali naučiť popísať hlavné príčiny vzniku úrazov, zhotoviť záves hornej končatiny pomocou trojrohej šatky, naložiť tlakový obväz, predviesť prenos raneného dvoma záchrancami. 2.Civilná ochrana: oboznámenie sa s prípadmi mimoriadnych situácii, varovné signály, evakuácia a úkryty. Žiaci sa učili vymenovať príklady mim

    • ÚČELOVÉ CVIČENIE: Čítať viac
  • Pre  študentov, rodičov a učiteľov

   ..................................................................................................................................................
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje