• Právne informácie

  • Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

    • Meno školy
    • Spojená škola
    • Email školy
    • skola@soualejke.edu.sk
    • Telefón
    • +421556431497
    • Adresa školy
    • Alejová 6,
     040 11 Košice
     040 11 Košice
     Slovakia
    • Web stránka školy
    • soualejke.edupage.sk