• Vedenie školy

    • Vedenie školy

    • Ing. Eva Macholdová - riaditeľka školy

     Ing. Daniela Hájková - zást. riad. pre TV a štatutárny zástupca

     Ing. Zuzana Hrošová - zást. riad. pre Praktickú školu

     Jana Horňáková - HMOV